شرکت پلی پروپیلن جم در هفته منتهی به ٢۶ اردیبهشت ماه با دادوستد ۵,٣٣٠ تن پلی پروپیلن در گریدهای مختلف، رشد فروش ٢٣ درصدی نسبت به هفته قبل را به ثبت رساند. ارزش معاملات نیز به مرز ۶١١ میلیاردریال نزدیک شد که نسبت به مدت مشابه هفته گذشته...