ارزش معاملات حقیقی ها ٢٢،۶٠٠ میلیارد تومان ، دومین رکورد ٩٩!! حقیقی ها از تزریق نقدینگی به بازار دست نکشیدند دو برابر پول خردی که سه شنبه از بازار خارج کرده بودند را چهارشنبه تقدیم بورس کردند ، حدود ٩٠٠ میلیارد تومان خواندن این گزارش دید شما را به آخرین تحولات بازار سرمایه بازتر می کند