رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در دو سال اخیر وضعیت نظام بانکی کشور رو به بهبود است و تنگنای مالی که بانک‌ها دچار آن بوده اند بسیار کم شده است.

بورس۲۴ : رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در دو سال اخیر وضعیت نظام بانکی کشور رو به بهبود است و تنگنای مالی که بانک‌ها دچار آن بوده اند بسیار کم شده است.

طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع «آیا بانک‌ها بازیگران اصلی سال جهش تولید هستند یا خیر؟» گفت: در هر نظام اقتصادی ۴ بازیگر اصلی وجود دارد که مجموعه تعامل آن‌ها بازی اقتصاد و کیفیت اقتصاد کشور را شکل می‌دهند.

وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه سال‌ها در کشور ایران بانک محوری داشتیم، گفت: در شرایط کنونی بورس و سرمایه هم در حال رشد و رونق است که می‌تواند نقش پررنگ تری پیدا کند. اما پررنگ شدن بازار سرمایه به معنی کم اهمیت شدن نظام بانکی نخواهد بود.

وی تأکید کرد: نظام بانکی امروز از شرایط رنجوری برخوردار است. کمی کسالت و مریضی دارد. تسهیلات تکلیفی که سال‌ها از سوی دولت تحمیل شده است همیشه برای بانک‌ها مشکل بوده است در حالی که می‌گفتند پول زیادی در بانک انباشته است.

مظاهری ادامه داد: طی دو سال گذشته دولت متوجه شده است که این تسهیلات تکلیفی و فشار به بانک‌ها برای اینکه پرداخت منابع سپرده را انجام دهند کم شده است. در این موضوع رئیس کل کنونی بانک مرکزی هم تأثیرگذار هستند، اما نباید زحمات افرادی که پیشتر بوده‌اند نیز مغفول بماند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: حمایت و پشتیبانی و تدبیر مقام معظم رهبری که ستاد هماهنگی سران قوا را تشکیل دادند باعث شد که فقط قوه مجریه نظراتش را در نظام بانکی اجرایی نکند. با مجموع این عوامل در دو سال اخیر وضعیت نظام بانکی رو به بهبود است و تنگنای مالی که بانک‌ها دچار هستند بسیار کم شده است هرچند از رشد وسیعی که داشت برخوردار نیست.

وی گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل شده است و هر بانک به اندازه منابعی که جذب می‌کند می‌تواند اعتبار بدهد.

وزیر سابق اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا در سال ۹۹ بانک‌ها صحنه گردان اصلی اقتصاد هستند، این طور گفت: جواب این است که از سال قبل بهتر خواهد بود، اما هنوز باید برای اصلاحات درونی بانک‌ها انرژی خود را بگذارد. اصلاحات درون بانک‌ها و منابع داخل بانک‌ها باید انجام شود.

مظاهری در انتها گفت: در مقایسه بین مدیریت، ولی الله سیف و همتی بایدگفت سیف بیشتر مطیع دولت روحانی بود و تکالیفی را بر گردن بانک‌ها می‌گذاشت، اما همتی با نگاه علمی جلوی دولت مقاومت می‌کند.

منبع: رادیو گفتگو