به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان به سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد.