آخرین وضعیت درج، پذیرش و عرضه شرکت های بورسی مشخص شد. ۱۱ شرکت در هیات پذیرش در صف درج و عرضه هستند که احتمالا در بین این شرکت ها زر ماکارون به زودی بورسی می شود.

بورس۲۴ : آخرین وضعیت درج، پذیرش و عرضه شرکت های بورسی مشخص شد. ۱۱ شرکت در هیات پذیرش در صف درج و عرضه هستند که احتمالا در بین این شرکت ها زر ماکارون به زودی بورسی می شود.

مجید نوروزی ، معاون ناشران و اعضا شرکت بورس در خصوص آخرین وضعیت شرکتهای پذیرش شده، درج شده و در حال عرضه در بورس اوراق بهادار تهران به خبرنگار بورس۲۴ گفت: شرکت های متقاضی پذیرش در حال حاضر در دو گروه در حال طی فرآیند پذیرش هستند. گروه اول شامل شرکت هایی است که در هیئت پذیرش مطرح شده و در حال احراز شرایط تعیین شده جهت احراز شرایط درج در فهرست نرخ های بورس هستند. این شرکت ها 11 شرکت با سرمایه ای بیش از 3600 میلیارد تومان هستند.

وی گفت: سایر شرکت ها در حال تکمیل مدارک پرونده پذیرش جهت طرح در هیئت پذیرش هستند که سرمایه اسمی آنها بیش از 10.000 میلیارد تومان است.

او ادامه داد: شرکت هایی که در هیئت پذیرش مطرح شده اند 11 شرکت عبارتند از لیزینگ پارسیان، صنعت غذایی کوروش، لیزینگ کارآفرین، تولید نیروی برق آبادان، تامین سرمایه امین، زر ماکارون، صنایع کاغذ پارس، سرمایه گذاری سیمان تأمین، تامین سرمایه تمدن، بورس انرژِی و بهساز کاشانه تهران.

نوروزی افزود: لازم به ذکر است از این 11 شرکت، شرکت صنایع کاغذ پارس انتقالی از فرابورس به بورس تهران است.

زر ماکارون اردیهشت به بورس می آید

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تهران گفت: چنانچه امروز مراحل ثبت شرکت زر ماکارون نزد سازمان بورس به انجام برسد، امکان درج این شرکت در فهرست نرخ های بورس وجود برای امروز مهیا خواهد شد که در این صورت، امیدواریم برای چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت امکان عرضه اولیه سهام شرکت مهیا شود.

وی گفت: هر یک از 11 شرکت فوق که شرایط تعیین شده در هیئت پذیرش را سریع تر احراز و مدارک مربوطه را به بورس تهران ارائه نماید، زودتر برای عرضه آماده خواهد شد.