اگر بورس را از سال ٨٧ شروع کرده بودید ، الان سرمایه شما ١٣٠ برابر شده بود... در بورس باید سهامدار باشید و بمانید ؛ نه عابر پیاده! خواندن این گزارش به شما توصیه می شود...