به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه در خصوص اثرات ناشی از شیوع بیماری کرونا شفاف سازی نمود.