گذر از نرخ ۵٢ هزار تومانی قیمت اوراق در هفته های پایانی سال گذشته تا مرز ۶٠ هزار تومان پیش رفته بود، اما رکود سنگین معاملات خرید مسکن هم در تهران و هم در شهرها در فروردین امسال ( افت بیش از ٨٠ درصدی معاملات ) باعث شد که قیمت اوراق عقب نشینی کند. در حال حاضر...

بورس۲۴ : قیمت هر فقره اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس با تثبیت موقعیت در کانال 50 هزار تومان از 52 هزار تومان گذشت.

قیمت اوراق در هفته های پایانی سال گذشته تا مرز 60 هزار تومان پیش رفته بود اما رکود سنگین معاملات خرید مسکن هم در تهران و هم در شهرها در فروردین امسال (افت بیش از 80 درصدی معاملات) باعث شد قیمت اوراق عقب نشینی کند. در حال حاضر، قیمت خرید و فروش امتیاز وام مسکن در ابتدای کانال 50 هزار تومان قرار دارد.

قیمت اوراق مسکن نیمه سال گذشته در پایین ترین کانال یعنی کانال 30 هزار تومان سقوط کرد اما ابتدای زمستان به کانال 40 هزار تومان راه پیدا کرد.

آن زمان علت تغییر کانال به بالای 40 هزار تومان، افزایش مبالغ وام خرید مسکن با تصویب بانک مرکزی بود.

امسال پیش بینی می شود، قیمت اوراق حول و حوش 60 تا 70 هزار تومان نوسان کند.

اگر در نیمه دوم امسال شرایط برای کاهش ابعاد رکود معاملات مسکن فراهم شود قیمت اوراق بیشتر هم خواهد شد. چرا که سقف پوششی وام خرید مسکن در شهرهای کوچک و متوسط تا حدودی مناسب است.