به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس اعلام داشت اجرای طرح شرکت با موضوع نوسازی راکتورهای خط هارد کارخانه دوده صنعتی پارس مورد مواقفت سهامدار عمده واقع گردیده و در این راستا هیات مدیره شرکت در نظر دارد منابع مورد نیاز اجرای طرح را از محل اخذ تسهیلات و فروش دارایی های غیر مولد تامین نماید و در صورت عدم کفایت مبالغ مذکور تامین منابع تا سقف ٢٠ درصد از کل هزینه های اجرای طرح در قالب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران باشد .