بورس ٢۴ : در دومین روز معاملاتی از هفته جاری شاهد بهبود ارزش معاملات در بازار سرمایه بودیم. امروز یکشنبه بیش از ١٧ هزار میلیارد تومان معامله در بازار سرمایه انجام شد که ١۶،٢۵٠ میلیارد تومان از آن توسط حقیقی ها رقم خورد. ارزش معاملات خرد امروز نسبت به روز شنبه ٢۴ درصد افزایش داشت. امروز صنایع محصولات شیمیایی، سرمایه گذاری، فلزات اساسی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، بانک ها و موسسات اعتباری، مواد و محصولات دارویی، انبوه سازی، غذایی، استخراج کانه های فلزی و شرکت های چند رشته ای صنعتی ١٠ صنعتی بودند که بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. حقیقی ها امروز...