ماه گذشته فقط ١٢ واحد مسکونی در منطقه ای که به برج شهر در تهران معروف است، معامله شد.
اتفاق عجیب در بازار مسکن منطقه ٢٢ !

بورس۲۴ : ماه گذشته فقط 12 واحد مسکونی در منطقه ای که به برج شهر در تهران معروف است، معامله شد.

منطقه 22 جوانترین منطقه تهران به لحاظ عمر ساختمان های مسکونی و شکل گیری محله و بافت جمعیتی محسوب می شود.

در این منطقه طبق آخرین آمارها بیش از 300 هزار واحد مسکونی در قالب برج های متراکم و شهرک های دولتی یا نظامی ساز احداث شده است اما فعلاً حدود 200 هزار واحد مسکونی از این تعداد تحت اشغال و سکونت خانوارها درآمده است. حدود 100 هزار واحد مسکونی در منطقه 22 خالی از سکنه است.

با این حال به رغم حجم بالای واحدهای مسکونی آماده فروش و استفاده در منطقه 22 در ماه گذشته 12 واحد مسکونی در این منطقه خرید و فروش شد و این یعنی تعطیلی واقعی بازار معاملات مسکن در منطقه برج شهر تهران.

در این منطقه شواهد بیانگر آن است که برعکس سایر مناطق، خریدار در آنجا زیاد است اما فروشنده اصلا در بازار حضور ندارد.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 22 برابر با میانگین قیمت شهر یعنی 15 میلیون تومان است. از این نظر تقاضا برای خرید مسکن در منطقه 22 وجود دارد. اما آنچه باعث خروج فروشنده ها شده است فاصله قیمت برج های مسکونی منطقه 22 با قیمت آپارتمان های منطقه مجاورش یعنی منطقه 5 است.

در منطقه 5 میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود 18 تا 19 میلیون تومان است.

مالکان در برج شهر تهران انتظار دارند قیمت واحدهایشان به منطقه 5 برسد!