به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایتالران نتیجه مزایده فروش دستگاه ها و ماشین آلات مازاد و ضایعات را اعلام نمود.