به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ پاسخ سوالات مربوط به وضعیت پروژه توسعه خطوط تولید و تاثیر آن بر کیفیت محصولات و ... را ارائه نمود.