این هفته وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان با میانگین قیمتی ١٣,٨٨٢ ریال معامله شد که این نرخ ۵ درصد بالاتر از پایه و همچنین....