پلی پروپیلن شیمیایی EP۴۴٠L این هفته با نرخ پایه ١٢٣,۵۴٠ ریال عرضه و حداکثر تا ١٢۶,٠٩٩ ریال رقابت شد و پایانی حدود ١ درصد افزایش نرخ داشت اما در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته میانگین قیمتی این محصول ٧.٣ درصد کاهش ...

بورس۲۴ : شرکت پلی پروپیلن جم هفته منتهی به 19 اردیبهشت ماه را با دادوستد 4,330 تن انواع پلی پروپیلن پشت سر گذاشت. حجم معاملات نسبت به هفته گذشته و رقم 6,316 تن با کاهش همراه بود و بر همین اساس ارزش معامله محصولات شرکت به حدود 515 میلیاردریال رسید.

گفتنی ست طی این مدت میزان تقاضا برای پلی پروپیلن در گریدهای مختلف مجموعا به 5,978 تن رسید که نسبت به هفته قبلی حدود 40 درصد افت را نشان می دهد.

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L این هفته با نرخ پایه 123,540 ریال عرضه و حداکثر تا 126,099 ریال رقابت شد و پایانی حدود 1 درصد افزایش نرخ داشت اما در مقایسه با مدت مشابه هفته گذشته میانگین قیمتی این محصول 7.3 درصد کاهش یافته است.

معامله 968 تن پلی پروپیلن شیمیایی EP548R با میانگین قیمتی 138,635 ریال و رشد 12.2 درصد نسبت به پایه رقم خورد. این نرخ در مقایسه با عرضه قبلی (147,666 ریال) حدود 6 درصد افت را به ثبت رساند.

در خصوص پلی پروپیلن نساجی HP552R نیز تقاضای 1200 تنی با عرضه 768 تنی پاسخ داده شد و خریداران حداکثر تا 107,829 ریال رقابت کردند.  گفتنی ست پایانی نسبت به معامله قبل 1.7 درصد پایین تر قیمت خورد.

نرخ پایانی پلی پروپیلن نساجی HP550J نیز با توجه به نبود تقاضای کافی بدون تغییر ماند اما نسبت به عرضه قبلی حدود 3 درصد کاهش داشت.