نخستین عرضه شمش بلوم مجتمع فولاد خراسان در سال جاری، چهارشنبه گذشته با نرخ ۴٠,٢٧۵ ریال صورت گرفت که حدودا ٣٣ درصد بالاتر از آخرین قیمت....