بورس ٢۴ : این روزها بازار سرمایه تقریبا هر روز شاهد دست کم یک رکوردشکنی مهم و ایجاد حدنصاب های جدید برای معاملات روزانه است. از رشد روزانه شاخص تا ورود پول خرد روزانه به بازار، از تزریق نقدینگی جدید ماهانه توسط حقیقی ها تا ارزش معاملات بازار. اما در این میان موضوعی که شاید بتوان بیش از همه به آن توجه داشت ارزش معاملات خرد بازار است. با توجه به سهم بیش از ٩٠ درصدی حقیقی ها در معاملات روزانه و قدرت داد و ستدهای این معامله گران آمارهای مربوط به ارزش معاملات آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.