به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کلر پارس در خصوص تاثیرات ویروس کرونا بر شرکت اعلام داشت، شرکت کلر پارس اقدام به تحقیق و فرمولاسیون مناسب برای مواد ضدعفونی را در دستور کار خود قرار داد و از اوایل اسفند ماه عرضه محلول ضدعفونی پایه آب اکسیژنه با خلوص٣ %تا ۵.٢ درصد را شروع نمود، در اوایل سال٩٩ نیز با توجه به حضور اکثر کارشناسان درشرکت برای هماهنگی و تولید محصول ضدعفونی و انجام وظیفه اجتماعی محصول دوم "ژل ضدعفونی دست " نیز بصورت آزمایشی تولید و از نیمه دوم فروردین ماه وارد بازار نمود. لذا دو محصول جدید فوق دست آورد بحران شیوع کرونا می باشد که توسط گروه تحقیق و توسعه شرکت معرفی و عرضه شد. با توجه به ماهیت محصولات شرکت که همگی در شست و شو و تمیزکاری و ضدعفونی کاربرد دارند و با عنایت به اهتمام این شرکت در گند زدایی و ضدعفونی معابر،ساختمان ها و دفاتر کار، فاصله گذاری اجتماعی و کاهش جلسات عمومی فعالیت شرکت بصورت مستمر بدون هیچ گونه وقفه ای ادامه داشته است و نسبت به دوره مشابه سال قبل( فروردین ماه) بیش از ٧۶%رشد حجم تولید و فروش به چشم می خورد. همچنین پیش بینی می شود در ماه های آتی هم این روند ادامه داشته باشد.