به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس اعلام نمود از آنجائیکه شیوع این ویروس در اواخر سال ١٣٩٨ بوده عملا این بیماری تاثیری بر عملکرد شرکت در سال مذکور نداشته اما از آنجائیکه محصول دوده مواد اولیه تولید تایر و قطعات لاستیکی می باشد در صورتیکه در سال ١٣٩٩ شیوع این ویروس ادامه دار باشد و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی مجددا اجرا گردد ممکن است این موضوع باعث کاهش تردد وسائل نقلیه در سطح کشور، کاهش ظرفیت تولید خودروسازان و به تبع آن کاهش مصرف تایر و قطعات لاستیکی گردد که در صورت تحقق این موضوع فروش، تولید و نقدینگی شرکت دچار نوسان خواهد شد.