به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بین المللی محصولات پارس اعلام نمود به دلیل اینکه محصولات شرکت انواع پاک کننده و شوینده می باشد، شیوع ویروس کرونا آثار منفی بر میزان و حجم فروش شرکت نداشته است. همچنین هزینه های انجام شده جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و اثر تاخیر در روند تامین مواد اولیه به دلیل فقدان ارز حاصل از صادرات از جمله آثار منفی می باشد که آثار سود و زیانی آن در ماه های آتی نمایان خواهد شد.