به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران اعلام نمود در پی شیوع کرونا صادرات زمینی از طریق گمرکات کشور به حالت تعلیق درآمد لیکن صادرات این شرکت به صورت ریلی و حمل دریایی از طریق بندر بوشهر صورت می پذیرد.