به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سینادارو در خصوص شیوع ویروس کرونا بر فعالیت شرکت شفاف سازی نمود.
سینادارو از تاثیر کرونا بر فعالیت خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سینادارو اعلام داشت شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اکثر قریب به اتفاق کسب و کارها با درجه و شدت متفاوت تاثیر داشته که این شرکت نیز از آن مستثنی نمی باشد و از آنجائیکه عمده مواد اولیه موثره و جانبی و همچنین لوازم بسته بندی این شرکت از خارج کشور خصوصاً کشورهای اروپایی تامین می گردد و با عنایت به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی اکثر کشورهای اروپایی و عدم حمل مواد اولیه و لوازم بسته بندی احتمالاً کاهش تولید و فروش را طی ماه های آتی شاهد خواهیم بود لیکن، در حال حاضر تعیین آثار مالی ناشی از: 1- کندی تامین مواد اولیه و قطعات ماشین آلات. 2- وصول مطالبات کالاهای فروخته شده بدلیل عدم پرداخت بموقع صورتحساب ها توسط شرکتهای پخش طرف قرارداد. قابل اندازه گیری نبوده و در آینده به محض روشن تر شدن وضعیت کسب و کارها در کشورهای فروشنده مواد اولیه و لوازم بسته بندی (عمدتاً اروپایی) ، آثار مالی ناشی از آن برآورد و مطابق با مفاد ماده 13 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ، افشاء می شود .