به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سینادارو در خصوص شیوع ویروس کرونا بر فعالیت شرکت شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سینادارو اعلام داشت شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اکثر قریب به اتفاق کسب و کارها با درجه و شدت متفاوت تاثیر داشته که این شرکت نیز از آن مستثنی نمی باشد و از آنجائیکه عمده مواد اولیه موثره و جانبی و همچنین لوازم بسته بندی این شرکت از خارج کشور خصوصاً کشورهای اروپایی تامین می گردد و با عنایت به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی اکثر کشورهای اروپایی و عدم حمل مواد اولیه و لوازم بسته بندی احتمالاً کاهش تولید و فروش را طی ماه های آتی شاهد خواهیم بود لیکن، در حال حاضر تعیین آثار مالی ناشی از: 1- کندی تامین مواد اولیه و قطعات ماشین آلات. 2- وصول مطالبات کالاهای فروخته شده بدلیل عدم پرداخت بموقع صورتحساب ها توسط شرکتهای پخش طرف قرارداد. قابل اندازه گیری نبوده و در آینده به محض روشن تر شدن وضعیت کسب و کارها در کشورهای فروشنده مواد اولیه و لوازم بسته بندی (عمدتاً اروپایی) ، آثار مالی ناشی از آن برآورد و مطابق با مفاد ماده 13 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ، افشاء می شود .