به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت پاسارگاد ذر خصوص عملکرد شرکت فرعی هرمزپاسارگاد شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نفت پاسارگاد اعلام نمود شرکت فرعی هرمزپاسارگاد طی سرمایه گذاری در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در آن سازمان اقدام و با کسب 572 میلیاردریال سود در فروردین و اردیبشهت 99 و طبقه بندی آن در سرفصل سایردرآمدهای غیرعملیاتی اقدام نمود. مضافا پیرو اطلاع رسانی قبلی درقالب گزارشات تفسیری مدیریت درخصوص آخرین اقدامات شرکت تحت کنترل هرمزپاسارگاد بابت پرونده ارزش افزوده سالهای 93 لغایت 96 اعلام می دارد مراحل اعتراض شرکت به برگ مطالبه مالیات و عوارض سالهای مذکور با اصل مبلغ 2264 میلیاردریال در امورمالیاتی در جریان می باشد.