به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده پردازی ایران در خصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر شرکت شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داده پردازی ایران اعلام نمود از اواخر سال 98 بر اساس پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت اعم از میزان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و رعایت موارد مختلف بهداشتی در حال گذر از شرایط فعلی می باشد. با توجه به اینکه عمده درآمد ارائه سرویس و خدمات شرکت مربوط به بانکهای مختلف است و فعالیت بانکها در این شرایط بدون وقفه می باشد لذا نگرانی از بابت تحقق درآمد ارائه خدمات وجود ندارد. در خصوص درآمد فروش تجهیزات لازم به ذکر است طبق سنوات گذشته معمولا انعقاد قراردادهای فروش تجهیزات در نیمه ابتدایی سال و تحقق آنها در نیمه بعدی سال اتفاق می افتد و شرکت تمامی توان خود را برای تحقق این بخش از درآمد نیز به کار خواهد گرفت.