به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنغتی دوده فام اعلام نمود در خصوص شیوع ویروس کرونا با توجه به تعطیلی و محدودیت های ایجاد شده از سوی سازمان ها و ارگانها از جمله سیستم بانکی ، صرافی ها و حمل و نقل و اختلال ایجاد شده در مرزهای کشور و همچنین اثرات ویروس کرونا بر بازار های جهانی نفت و دوده که خود بر روی نرخ مواد اولیه و همچنین محصولات تاثیر گذار بوده است . لازم به ذکر است که خوشبختانه تولید و فروش شرکت طبق روال عادی در حال انجام بوده است.