بورس ٢۴ : شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری ٧ مصوبه مهم را نهایی کرد. خبرنگار بورس ٢۴ از منابع عالی رتبه بانکی مطلع شد : روز گذشته نشست شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری تشکیل شده و در این جلسه ٧ مصوبه مهم و کلیدی نهایی شد. این مصوبات بدین شرح است...

بورس۲۴ : شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری 7 مصوبه مهم را نهایی کرد.

خبرنگار بورس ٢۴  از منابع عالی رتبه بانکی مطلع شد : روز گذشته نشست شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری تشکیل شده و در این جلسه 7 مصوبه مهم و کلیدی نهایی شد.

این مصوبات بدین شرح است:

1.حساب های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی باشد.

2.کماکان پرداخت سود سپرده روز شمار ممنوع باشد.

3)پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع باشد.

4)در مورد سپرده های بلند مدت یک ساله مقرر شد:

*نرخ سود سپرده های بلند مدت یک ساله جدید از تاریخ 1اردیبهشت سال 99 معادل 15درصد افتتاح گردد و سپرده های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل شود.

5)از تاریخ اول اردیبهشت سال جاری نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانک ها، یک ماهه هشت درصد تعیین و اعمال گردد و سپرده های کمتر از 6 ماه نیز مشمول این طرح باشد.

6)بانک ها می توانند سپرده های 6 ماهه و بالاتر با نرخ 11درصد تعیین و اعمال نمایند.

7)در صورت نیاز، بانک ها می توانند گواهی سپرده با نرخ 15درصد تا 18درصد و نرخ شکست 10درصد تا تاریخ 31شهریور سال جاری افتتاح نمایند.

بدین ترتیب مهمترین مصوبه نشست مدیران عالی بانک ها کاهش سود سپرده های سالانه بانکی به 15 درصد از اول اردیبهشت 99 است.

این مصوبات لازم الاجراست و مورد تائید بانک مرکزی است و نیازی به تائیدیه شورای پول و اعتبار ندارد چرا که اکثریت مدیران عامل بانک ها آن را امضا و تائید کرده اند.با این رخداد مهم ، بازار سرمایه شاهد سیل جدیدی از ورود نقدینگی خواهد بود.