بورس ٢۴ : با توجه به شرایط کنونی و تغییرات زمین بازی در اقتصاد به دلیل ویروس کرونا، معادلات اقتصادی و در راس آن قیمت جهانی نفت نوسانات فاحش و رفتار های غیر منتظره ای داشته، از آنجایی که شرکت آریا ساسول تاثیر پذیری زیادی از این طلای سیاه دارد، برای شفافیت بیشتر صورت های مالی خود، نیاز به ثبات قیمتی آن اولویت قرار گرفته و با این روند ممکن است با گام های کوتاه تر و سرعت کمتری در تونل عرضه اولیه فرابورس حرکت نماید؛ لذا شاید بتوان گفت آریا ساسول می آید ، اما کمی بعد...

بورس۲۴ : با توجه به شرایط کنونی و تغییرات زمین بازی در اقتصاد به دلیل ویروس کرونا، معادلات اقتصادی و در راس آن قیمت جهانی نفت نوسانات فاحش و رفتار های غیر منتظره ای داشته، از آنجایی که شرکت آریا ساسول تاثیر پذیری زیادی از این طلای سیاه دارد، برای شفافیت بیشتر صورت های مالی خود، نیاز به ثبات قیمتی آن اولویت قرار گرفته و با این روند ممکن است با گام های کوتاه تر و سرعت کمتری در تونل عرضه اولیه فرابورس حرکت نماید؛ لذا شاید بتوان گفت آریا ساسول می آید ، اما کمی بعد...

افسانه اروجی معاون بازار فرابورس ایران در مورد عرضه اولیه سهام آریا ساسول به خبرنگار بورس۲۴ گفت: یکی از موارد عدم موفقیت ورود آریاساسول به فرابورس تا به امرور، مباحث مربوط به خود شرکت بوده و باید به درخواست هیئت پذیرش برطرف گردد. مشکل خاص دیگری هم به لحاظ عرضه برای شرکت آریا ساسول وجود ندارد.

وی گفت: به هر حال آریا ساسول تاثیر پذیری زیادی از قیمت نفت دارد و با توجه به شرایط کنونی و تغییرات قیمتی اخیر ارائه اطلاعات برای خود شرکت هم کمی سخت شده است. این موارد باید تعیین تکلیف گردد ، تا شرکت کاملا شفاف وارد فرابورس شود.

اروجی گفت: این شرکت همچنان در صف عرضه های اولیه فرابورس است و با رفع این ابهامات به طور قطع عرضه اولیه خواهد شد. اما، لزوما این شرکت در فروردین ماه وارد بازار سرمایه نخواهد شد.

معاون بازار فرابورس گفت: با توجه به شرایط کنونی این هفته را برای عرضه از دست داده ایم و بعید است در این ماه عرضه انجام شود. باز هم تاکید می کنم ممکن است تمام موارد ابهام به یکباره به دست ما برسد و شرایط عرضه فراهم گردد و یا بالعکس.

وی در مورد سایر عرضه های اولیه فرابورس گفت: پگاه گیلان جزو موارد درج شده است که احتمال عرضه اولیه آن وجود دارد. در مورد سایر شرکت ها نیز همه چیز به سرعت پذیرش و درج نماد آن ها بستگی دارد.