عمده سهم ها در کدام محدوده قیمتی قرار دارند؟ از بین ۵٩۵ نماد فعال در بازار سرمایه ارزانترین ها و گرانترین سهم ها کدامند؟ و آیا هنوز هم سهمی پایین تر از قیمت اسمی قرار دارد یا خیر؟

بورس۲۴ : این روزها بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به کانون توجه سرمایه گذاران بدل شده است. جریان تزریق پول های جدید به بازار همچنان ادامه دارد و ارزش معاملات بازار نیز به رشد خود ادامه می دهد.

برای شناسایی بهتر بازار علاوه بر توجه به تحلیل های بنیادی و تکنیکال می توانیم نگاهی به قیمت سهم ها نیز داشته باشیم و با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور آن ها را محک بزنیم. خبرنگار بورس۲۴ در این گزارش بر روی قیمت روز سهم ها بررسی و تحلیل هایی داشته که با هم می بینیم.

از بین 595 نماد فعال در بازار سرمایه ارزانترین ها و گرانترین سهم ها کدامند؟ و آیا هنوز هم سهمی پایین تر از قیمت اسمی قرار دارد یا خیر؟

بر مبنای بررسی های انجام شده بر روی سامانه معاملاتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، نمادهای «خلیبل» و «نشار» که در بازار پایه زرد فرابورس قرار دارند و «وبصادر» و «وتجارت» در تابلوی فرعی بازار اول بورس معامله می شوند کمتر از 100 تومان هستند و در واقع ارزانترین سهم های بازار سرمایه به شمار می روند.

در واقع قیمت 10 درصد از سهم ها کمتر از 500 تومان است و به عبارت دیگر 81 درصد از سهم های بازار سرمایه در قیمت هایی کمتر از 4000 تومان معامله می شوند. و مهمتر آن که بهای 2 درصد از سهام شرکت ها بالاتر از 11000 تومان قرار دارد که می توان از آن ها به عنوان گرانترین سهام بازار یاد کرد.

«سپنتا» با قیمتی بالاتر از 22 هزار تومان در حال حاضر گرانترین سهام بازار سرمایه محسوب می شود و جالب آن که بازار همچنان برای خرید سهام «فپنتا» به صف نشسته است و نکته جالب تر آن که قیمت این سهم دقیقا یک سال قبل در چنین روزهایی کمی بالاتر از 3000 تومان بود و تنها در عرض یک سال گذشته 7 برابر شده است.

دومین سهم گران کنونی بازار «ساذری» است که در محدوده بالاتر از 15 هزار تومان معامله می شود. پس از آن خودکفا با قیمتی در حدود 14،200 تومان رتبه سوم گرانترین سهم حال حاضر بازار را به خود اختصاص داده است. همچنین قیمت سهام «انرژی 3، افق، غسالم» بین 12 هزار تا 12،500 تومان و «شسینا، شگامرن و دشیری» نیز بیشتر از 11 هزار تومان و کمتر از 12 هزار تومان داد و ستد می شوند.

معرفی ارزانترین و گرانترین سهم های بازار سرمایه-18فروردین99
ردیف نماد نام قیمت روز-تومان
1 خلیبل مالیبل سایپا 24
2 وبصادر بانک صادرات ایران 89
3 وتجارت بانک تجارت 90
4 نشار کارخانجات پشمبافی افشار یزد 92
5 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده 151
6 فجوش جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌ 153
7 فبستم صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد 211
8 داراب پتروشیمی داراب 227
9 سمایه بانک سرمایه 228
10 خاور ایران خودرو دیزل 238
11 آرمان بیمه آرمان 242
12 فسا پتروشیمی فسا 253
13 قاروم قند ارومیه 266
14 جهرم پتروشیمی جهرم 276
15 توسعه اعتباری توسعه 280
16 وشهر بانک شهر 284
17 شستان پتروشیمی گلستان 294
18 خپارس پارس‌ خودرو 302
19 تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو 304
20 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها 310
21 وزمین بانک ایران زمین 311
22 ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 323
23 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌ 337
24 خکاوه سایپا دیزل 337
25 میهن بیمه میهن 354
26 وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا 371
27 حریل ریل پردازسیر 371
28 خکرمان گروه اقتصادی کرمان خودرو 372
29 خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ 374
30 ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ 378
31 وپسا س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس 381
32 وآیند بانک آینده 383
33 سجام مجتمع سیمان غرب آسیا 391
34 آ س پح ح. آ.س.پ 397
35 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان 398
36 پردیس سرمایه گذاری پردیس 405
37 وملت سرمایه گذاری ملت 406
38 بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 408
39 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت 411
40 فبیرا بسته‌ بندی‌ ایران‌ 414
41 شلرد کود شیمیایی اوره لردگان 423
42 وحکمت بیمه حکمت صبا 424
43 خزامیا زامیاد 428
44 وپاسار بانک پاسارگاد 430
45 شپترو پتروشیمی آبادان 456
46 گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 459
47 پترول گروه پتروشیمی س. ایرانیان 459
48 داناح ح . بیمه دانا 461
49 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 467
50 امید تامین سرمایه امید 469
51 خبهمن گروه‌بهمن‌ 479
52 ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا 481
53 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 481
54 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین 484
55 نوین بیمه نوین 486
56 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ 489
57 بنو بیمه تجارت نو 489
58 شفارا پتروشیمی فارابی 490
59 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 493
60 وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 493
61 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 501
62 اتکام شرکت بیمه اتکایی امین 504
63 سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 508
64 وآفری بیمه کارآفرین 510
65 آریان سرمایه گذاری پارس آریان 512
66 چفیبر فیبر ایران‌ 518
67 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 519
68 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 520
69 سرچشمهح ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 522
70 هرمز فولاد هرمزگان جنوب 545
71 فوکا فولاد کاویان 545
72 شپنا پالایش نفت اصفهان 546
73 ومعادنح ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 548
74 خاذین سایپاآذین‌ 554
75 وسینا بانک سینا 556
76 تملت تامین سرمایه بانک ملت 561
77 وتعاون بیمه تعاون 562
78 کچادح ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 562
79 آ س پ آ.س.پ 565
80 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ 567
81 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 570
82 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 573
83 سفاسی شرکت فارسیت اهواز 573
84 ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 574
85 وهنر گروه توسعه هنر ایران 579
86 خمهر مهرکام‌پارس‌ 582
87 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ 585
88 واعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران 588
89 نبروج نساجی‌ بروجرد 591
90 غگل گلوکوزان‌ 597
91 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 600
92 دانا بیمه دانا 615
93 ولملت واسپاری ملت 618
94 کازرو پتروشیمی کازرون 620
95 وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ 621
96 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ 621
97 وکار بانک‌ کارآفرین‌ 623
98 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ 623
99 دی بانک دی 625
100 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 625
101 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ 628
102 تنوین تامین سرمایه نوین 629
103 وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر 631
104 فاهواز نورد و لوله اهواز 633
105 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 637
106 ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 651
107 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌ 651
108 ثاژن سخت آژند 653
109 سخواف سیمان مجد خواف 655
110 انرژی2 فعالان بورس انرژی 656
111 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت 657
112 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ 660
113 میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 669
114 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی 669
115 کاوه فولاد کاوه جنوب کیش 671
116 سیلامح ح . سیمان‌ ایلام‌ 671
117 لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان 675
118 وصنا گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌ 678
119 کیسون شرکت کیسون 690
120 فاراک ماشین‌ سازی‌ اراک‌ 690
121 ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 691
122 لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌ 695
123 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت 697
124 سدور سیمان‌ دورود 698
125 کقزوی شیشه‌ قزوین‌ 698
126 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌ 703
127 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 704
128 سکرد سیمان کردستان 706
129 سفارود کارخانه فارسیت درود 707
130 سپاها سیمان‌سپاهان‌ 708
131 شتران پالایش نفت تهران 709
132 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ 712
133 البرز بیمه البرز 720
134 شگویا پتروشیمی تندگویان 722
135 وسین بیمه سینا 731
136 غگز گز سکه 735
137 ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی 738
138 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 740
139 سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمه 741
140 پشاهن تولیدی پلاستیک‌ شاهین 744
141 ومعلم بیمه معلم 746
142 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 752
143 بساما بیمه سامان 758
144 ما بیمه ما 763
145 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 769
146 اخابر مخابرات ایران 771
147 سپرمی پرمیت‌ 775
148 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران 776
149 حاریا کشتیرانی آریا 776
150 ممسنی پتروشیمی ممسنی 776
151 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 789
152 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 805
153 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 807
154 خزر فنرسازی‌زر 808
155 سامان بانک سامان 815
156 شتهران داروسازی تهران شیمی 816
157 سشرق سیمان‌ شرق‌ 822
158 ارفع شرکت آهن و فولاد ارفع 822
159 پلاسک پلاسکوکار 826
160 ولشرق لیزینگ ایران و شرق 828
161 سصوفی سیمان‌ صوفیان‌ 833
162 وپست پست بانک ایران 835
163 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 838
164 ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود 843
165 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ 845
166 خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو 849
167 سشمال سیمان‌ شمال‌ 850
168 وخاور بانک خاورمیانه 852
169 سمازن سیمان‌مازندران‌ 855
170 ولتجار واسپاری تجارت وسرمایه ایرانیان 857
171 حسیر ریل سیر کوثر 859
172 پارسیان بیمه پارسیان 867
173 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 881
174 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان 885
175 وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 888
176 سیلام سیمان‌ ایلام‌ 889
177 رکیش کارت اعتباری ایران کیش 909
178 وسرمد بیمه سرمد 913
179 سباقر سیمان باقران 930
180 ملت بیمه ملت 933
181 شبندر پالایش نفت بندرعباس 941
182 وبملت بانک ملت 955
183 ثجوان تامین مسکن جوانان 955
184 تپولا مهندسی مرآت پولاد 963
185 فماک ماداکتو استیل کرد 972
186 خچرخش چرخشگر 978
187 ودی بیمه دی 993
188 فن آوا گروه فن آوا 999
189 ساراب سیمان‌ داراب‌ 999
190 سخوزح ح . سیمان خوزستان 1,010
191 ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند 1,011
192 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ 1,018
193 سفارس سیمان فارس و خوزستان 1,019
194 فالوم آلومتک‌ 1,026
195 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 1,027
196 وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ 1,031
197 کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,032
198 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 1,035
199 خکار ایرکا پارت صنعت 1,040
200 وایران لیزینگ ایرانیان 1,045
201 کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده 1,052
202 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 1,055
203 حفاری حفاری شمال 1,057
204 ومهان گروه توسعه مالی مهر آیندگان 1,062
205 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌ 1,064
206 برکت گروه دارویی برکت 1,071
207 پلوله گازلوله‌ 1,072
208 وملل اعتباری ملل 1,086
209 آسیا بیمه آسیا 1,086
210 وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ 1,089
211 انرژی1 نهادهای مالی بورس انرژی 1,133
212 شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید 1,150
213 سخوز سیمان خوزستان 1,153
214 دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی 1,165
215 کفرآور فرآورده های سیمان شرق 1,167
216 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌ 1,188
217 سرود سیمان‌شاهرود 1,188
218 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 1,191
219 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,193
220 فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,201
221 شتولی تولی‌پرس‌ 1,213
222 ثاصفا شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ 1,214
223 ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ 1,216
224 فایرا آلومینیوم‌ایران‌ 1,227
225 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ 1,264
226 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 1,267
227 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 1,270
228 کحافظ کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌ 1,279
229 وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ 1,289
230 ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ 1,291
231 وثوق سرمایه گذاری وثوق امین 1,291
232 سخزر سیمان‌ خزر 1,305
233 بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد 1,305
234 فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب 1,307
235 تکنو تکنوتار 1,310
236 ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین 1,322
237 وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران 1,326
238 وجامی سرمایه گذاری جامی 1,328
239 سهرمز سیمان‌هرمزگان‌ 1,330
240 فخوز فولاد خوزستان 1,345
241 تایرا تراکتورسازی‌ایران‌ 1,347
242 بپاس بیمه پاسارگاد 1,348
243 والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ 1,372
244 شسپا نفت سپاهان 1,373
245 سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان 1,375
246 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان 1,378
247 سکرما سیمان‌ کرمان‌ 1,383
248 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 1,390
249 ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران 1,404
250 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 1,408
251 وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین 1,414
252 وکادو تکادو 1,423
253 شاراک پتروشیمی شازند 1,427
254 فنوال نورد آلومینیوم‌ 1,434
255 های وب داده گسترعصرنوین-های وب 1,445
256 حتاید تایدواترخاورمیانه 1,459
257 خکمک کمک‌فنرایندامین‌ 1,459
258 شبریز پالایش نفت تبریز 1,467
259 وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران 1,483
260 خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور 1,489
261 چدن تولیدی چدن سازان 1,491
262 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 1,503
263 غیوان کیوان 1,511
264 سیستم همکاران سیستم 1,515
265 تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌ 1,520
266 کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ 1,526
267 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ 1,528
268 ساروج بین المللی ساروج بوشهر 1,531
269 شپاس نفت پاسارگاد 1,547
270 دامین داروسازی‌ امین‌ 1,551
271 خمحور تولیدمحورخودرو 1,557
272 مبین مبین انرژی خلیج فارس 1,558
273 ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 1,572
274 فنفت صنایع تجهیزات نفت 1,576
275 غمارگ مارگارین‌ 1,578
276 سلار شرکت سیمان لارستان 1,579
277 دسبحا گروه دارویی سبحان 1,584
278 وهور مدیریت انرژی امید تابان هور 1,588
279 وآتوس س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال 1,590
280 شکف کف 1,601
281 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 1,603
282 سغرب سیمان‌غرب‌ 1,627
283 فاما صنعتی‌ آما 1,635
284 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 1,644
285 شرانل نفت ایرانول 1,645
286 دروز داروسازی‌ روزدارو 1,652
287 کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1,664
288 اپرداز آتیه داده پرداز 1,683
289 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 1,684
290 شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران 1,697
291 وسدید گروه ‌صنعتی‌سدید 1,707
292 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 1,712
293 لازما کارخانه های صنعتی آزمایش 1,713
294 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 1,718
295 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 1,739
296 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌ 1,765
297 رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 1,784
298 قشرین قند شیرین خراسان 1,807
299 جم پتروشیمی جم 1,816
300 غشاذر پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ 1,823
301 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ 1,825
302 خفنر فنرسازی‌خاور 1,825
303 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 1,845
304 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 1,855
305 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 1,871
306 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 1,884
307 خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌ 1,894
308 حآسا آسیا سیر ارس 1,900
309 تفیرو مهندسی فیروزا 1,904
310 غالبر لبنیات‌کالبر 1,912
311 شنفتح ح . نفت‌ پارس‌ 1,917
312 فرآور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ 1,922
313 دتولید داروسازی تولید دارو 1,925
314 فزرین زرین معدن آسیا 1,926
315 فروس فروسیلیس‌ ایران‌ 1,938
316 مرقام ایران‌ارقام‌ 1,943
317 دزهراوی داروسازی‌زهراوی‌ 1,957
318 دتهران‌ داروسازی‌ تهران‌ دارو 1,958
319 کوثر بیمه کوثر 1,961
320 دکوثر داروسازی‌ کوثر 1,962
321 قنیشا قند نیشابور 1,965
322 ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس 1,979
323 سهگمت سیمان‌هگمتان‌ 1,985
324 واحصا احیاء صنایع خراسان 1,994
325 دالبرح ح . البرزدارو 2,005
326 مداران داده‌پردازی‌ایران‌ 2,033
327 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ 2,040
328 دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ 2,044
329 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 2,066
330 چافست افست‌ 2,072
331 خمحرکه نیرو محرکه‌ 2,074
332 ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس 2,074
333 کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ 2,074
334 دکیمی کیمیدارو 2,080
335 دیران ایران‌دارو 2,094
336 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 2,099
337 دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ 2,110
338 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 2,111
339 ساروم سیمان‌ارومیه‌ 2,154
340 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق 2,172
341 زقیام کشت و دام قیام اصفهان 2,179
342 دسبحان سبحان دارو 2,184
343 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال 2,192
344 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 2,192
345 غبشهر صنعتی‌ بهشهر 2,198
346 رانفور خدمات‌انفورماتیک‌ 2,200
347 لسرما سرما آفرین‌ 2,225
348 شصدف صنعتی دوده فام 2,227
349 فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ 2,245
350 شنفت نفت‌ پارس‌ 2,254
351 قشهد شهد 2,264
352 ولراز لیزینگ رازی 2,273
353 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2,279
354 دالبر البرزدارو 2,288
355 قلرست قند لرستان‌ 2,289
356 سیمرغ سیمرغ 2,297
357 افرا افرانت 2,300
358 فاسمین کالسیمین‌ 2,322
359 حخزر کشتیرانی دریای خزر 2,334
360 غپونه نوش پونه مشهد 2,363
361 کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا 2,369
362 کساپا سایپاشیشه‌ 2,391
363 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2,397
364 شیراز پتروشیمی‌شیراز 2,412
365 داسوه داروسازی‌ اسوه‌ 2,417
366 خفولا خدمات فنی فولاد یزد 2,424
367 ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر 2,432
368 آپ آسان پرداخت پرشین 2,441
369 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 2,466
370 فاذر صنایع‌ آذرآب‌ 2,514
371 فخاس فولاد خراسان 2,517
372 کلوند کاشی‌ الوند 2,529
373 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ 2,531
374 وساخت سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ 2,552
375 خدیزل بهمن دیزل 2,553
376 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 2,556
377 دسینا داروسازی‌ سینا 2,563
378 فسازان غلتک سازان سپاهان 2,585
379 ولانا شرکت لیزینگ آریا دانا 2,590
380 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌ 2,595
381 شخارک پتروشیمی‌ خارک‌ 2,598
382 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 2,607
383 سبزوا سیمان لار سبزوار 2,609
384 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 2,612
385 رنیکح ح.جنرال مکانیک 2,642
386 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌ 2,645
387 کسعدی کاشی‌ سعدی‌ 2,646
388 کهمدا شیشه‌ همدان‌ 2,648
389 فباهنر مس‌ شهیدباهنر 2,665
390 سایرا ایرانیت‌ 2,687
391 کمینا شیشه سازی مینا 2,697
392 زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ 2,703
393 سفانو سیمان فارس نو 2,721
394 بترانس ایران‌ ترانسفو 2,728
395 پخش پخش البرز 2,731
396 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 2,739
397 رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو 2,745
398 سمتاز سیمان ممتازان کرمان 2,753
399 نیرو نیرو سرمایه 2,754
400 دحاوی الحاوی 2,755
401 ولیز لیزینگ‌ایران‌ 2,759
402 ساوه سیمان ساوه 2,773
403 شفا سرمایه گذاری شفادارو 2,833
404 دکپسول تولید ژلاتین کپسول ایران 2,853
405 بالبر کابل‌ البرز 2,873
406 وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی 2,933
407 بایکا کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌ 2,952
408 داوه داروسازی آوه سینا 2,965
409 سکارون سیمان کارون 2,978
410 سدشت صنایع سیمان دشتستان 2,985
411 کهرام تولیدی گرانیت بهسرام 2,987
412 قشکر شکرشاهرود 2,997
413 قهکمت قندهکمتان‌ 3,001
414 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام 3,001
415 بهپاک صنعتی بهپاک 3,015
416 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 3,017
417 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان 3,027
418 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان 3,038
419 رنیک جنرال مکانیک 3,043
420 فجر فولاد امیرکبیرکاشان 3,058
421 شگل گلتاش‌ 3,111
422 بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج 3,124
423 پکویر کویر تایر 3,142
424 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 3,149
425 بنیرو نیروترانس‌ 3,152
426 سبجنو سیمان‌ بجنورد 3,158
427 گکیش توریستی ورفاهی آبادگران کیش 3,197
428 پرداخت به پرداخت ملت 3,200
429 ریشمک تولید و صادرات ریشمک 3,216
430 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس 3,236
431 کویر تولیدی فولاد سپید فراب کویر 3,239
432 کی بی سی شرکت کی بی سی 3,250
433 کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس 3,255
434 کبافق معادن‌ بافق‌ 3,276
435 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 3,285
436 سقاین سیمان‌ قائن‌ 3,300
437 بتک کارخانجات کابل سازی‌ تک‌ 3,323
438 کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار 3,345
439 کاما باما 3,370
440 قمرو قند مرودشت‌ 3,376
441 شبهرن نفت‌ بهران‌ 3,380
442 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌ 3,382
443 مادیرا صنایع ماشین های اداری ایران 3,383
444 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 3,391
445 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام 3,433
446 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 3,483
447 مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی 3,485
448 غویتا ویتانا 3,501
449 لابسا آبسال‌ 3,538
450 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 3,554
451 تابا تابان نیرو سپاهان 3,575
452 پارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر 3,576
453 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 3,590
454 شغدیر پتروشیمی غدیر 3,595
455 شپدیس پتروشیمی پردیس 3,608
456 کورز ورزیران‌ 3,613
457 تکنار مجتمع معادن مس تکنار 3,637
458 فروی ذوب روی اصفهان 3,666
459 پاکشوح ح . گروه صنعتی پاکشو 3,670
460 شپاکسا پاکسان‌ 3,694
461 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر 3,701
462 لخانه لوازم‌ خانگی‌ پارس‌ 3,730
463 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ 3,757
464 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 3,787
465 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ 3,790
466 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ 3,796
467 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 3,800
468 فافزا فولاد افزا سپاهان 3,803
469 نمرینو ایران‌ مرینوس‌ 3,807
470 شکلر نیروکلر 3,815
471 وحافظ بیمه حافظ 3,841
472 وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ 3,846
473 چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌ 3,913
474 غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌ 3,921
475 کاسپین داروسازی کاسپین تامین 3,952
476 شلعاب لعابیران‌ 3,964
477 بموتو موتوژن‌ 3,970
478 شکبیر پتروشیمی امیرکبیر 3,984
479 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود 4,007
480 بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن 4,041
481 کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌ 4,069
482 زفکا کشت و دامداری فکا 4,078
483 ستران سیمان‌ تهران‌ 4,090
484 غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین 4,109
485 هجرت پخش هجرت 4,113
486 خراسان پتروشیمی خراسان 4,114
487 سبهان سیمان‌ بهبهان‌ 4,195
488 ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر 4,200
489 آبین کشت و صنعت آبشیرین 4,204
490 کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران 4,209
491 درهآور دارویی ره آورد تامین 4,300
492 جم پیلن پلی پروپیلن جم - جم پیلن 4,354
493 فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید - ورشکسته 4,374
494 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 4,419
495 درازک دارویی‌ رازک‌ 4,421
496 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ 4,427
497 دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ 4,469
498 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌ 4,485
499 پتایر ایران‌ تایر 4,492
500 گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس 4,494
501 غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی 4,518
502 شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌ 4,523
503 غبهنوش بهنوش‌ ایران‌ 4,524
504 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 4,533
505 قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال 4,551
506 دتوزیع توزیع دارو پخش 4,613
507 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 4,627
508 پدرخش درخشان‌ تهران‌ 4,683
509 غپینو پارس‌ مینو 4,687
510 دارو کارخانجات‌داروپخش‌ 4,726
511 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 4,733
512 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 4,808
513 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 4,867
514 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 4,879
515 کپارس کاشی‌ پارس‌ 4,882
516 فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ 4,925
517 گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان 5,043
518 خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌ 5,050
519 شراز پالایش نفت شیراز 5,080
520 فجام جام‌دارو 5,085
521 شسم تولید سموم‌ علف‌ کش 5,087
522 شاوان پالایش نفت لاوان 5,091
523 سنیر سیمان‌ سفید نی‌ریز 5,115
524 قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 5,226
525 فنورد نوردوقطعات‌ فولادی‌ 5,369
526 کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌ 5,380
527 قرن پدیده شیمی قرن 5,393
528 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 5,423
529 شمواد تولید مواداولیه الیاف مصنوعی 5,461
530 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 5,553
531 غدیس پاکدیس 5,567
532 شکربن کربن‌ ایران‌ 5,579
533 غشهد شهد ایران‌ 5,588
534 زنگان صنعت روی زنگان 5,651
535 ساینا صنایع بهداشتی ساینا 5,654
536 اوان مبین وان کیش 5,663
537 کمنگنز معادن‌منگنزایران‌ 5,770
538 کگاز شیشه‌ و گاز 5,792
539 غصینو صنعتی مینو 5,798
540 وارس سرمایه گذاری ارس صبا 5,841
541 کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌ 5,951
542 دفارا داروسازی‌ فارابی‌ 5,974
543 قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر 5,991
544 دپارس پارس‌ دارو 6,060
545 مارون پتروشیمی مارون 6,092
546 دماوند تولید نیروی برق دماوند 6,221
547 سخاش سیمان‌خاش‌ 6,254
548 غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌ 6,276
549 نوری پتروشیمی نوری 6,287
550 دابور داروسازی‌ ابوریحان‌ 6,351
551 فمراد آلومراد 6,504
552 نطرین عطرین نخ قم 6,572
553 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 6,596
554 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 6,680
555 قاسم قاسم ایران 6,749
556 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌ 7,127
557 خلنت لنت‌ ترمزایران‌ 7,234
558 کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 7,286
559 کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان 7,440
560 زاگرس پتروشیمی زاگرس 7,534
561 سصفها سیمان‌اصفهان‌ 7,675
562 پارس پتروشیمی پارس 7,700
563 تکالا تولیدکنندگان بورس کالای ایران 7,709
564 دلر داروسازی‌ اکسیر 7,715
565 بمپنا تولید برق عسلویه مپنا 7,727
566 بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد 7,728
567 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 7,977
568 قصفها قنداصفهان‌ 7,992
569 کالا بورس کالای ایران 8,048
570 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان 8,068
571 کلر کلر پارس 8,166
572 فلامی لامیران‌ 8,195
573 خپویش سازه‌ پویش‌ 8,301
574 فرابورس فرابورس ایران 8,356
575 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ 8,425
576 دقاضی داروسازی شهید قاضی 8,467
577 شرنگی شیمیایی رنگین 8,716
578 سفار سیمان‌فارس‌ 9,152
579 غمهرا تولیدی‌مهرام‌ 9,276
580 کایتا ایتالران‌ 9,327
581 بورس بورس اوراق بهادار تهران 9,355
582 کدما معدنی‌ دماوند 9,411
583 وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌ 9,484
584 وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌ 9,484
585 واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان 9,721
586 غشوکو شوکو پارس 9,834
587 دشیری شیرین دارو 11,734
588 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون 11,860
589 شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا 11,875
590 غسالم سالمین‌ 12,037
591 افق فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش 12,155
592 انرژی3 سایر اشخاص بورس انرژی 12,449
593 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان 14,203
594 ساذری آذریت‌ 15,187
595 فپنتا سپنتا 22,315