به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت اعلام نمود مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای تسعیر اقلام دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ١٣٩٨ برای تهیه صورت های مالی ١٠٢.٠٠٠ ریال برای هر یورو و ٩٠.٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا تعیین گردیده است. هم چنین این بانک از تراز باز ارزی مثبت حدود هزار میلیون دلاری خبر داد که اعمال نرخ های جدید تسعیر اثرات درآمدی خوبی را به همراه خواهد داشت.