بانک ایران زمین را این روزها می توان به عنوان بانک دور افتاده از چشم بازار نامید؛ بانکی که دارایی های سنگینی داشته و از سوی دیگر ارزش بازار...

بورس۲۴ : بانک ایران زمین را این روزها می توان به عنوان بانک دور افتاده از چشم بازار نامید؛ بانکی که دارایی های سنگینی داشته و از سوی دیگر ارزش بازار بسیار اندک 1072 میلیاردی دارد، در حالی که بانک های مشابه و هم تراز ایران زمین به مراتب دارای ارزش بازار بالاتری می باشند. 

در نگاه اول بانک ایران زمین با سرمایه 400 میلیاردی دارای زیان انباشته 5600 میلیاردی می باشد؛ اما با کمی تعمل بیشتر در صورت های مالی در سمت راست ترازنامه به سرفصل سایر دارایی ها خواهیم رسید.

در این سرفصل حجم دارایی 24580 میلیاردی را منعکس نموده است؛ به عبارتی در مقابل زیان انباشته 5600 میلیاردی حجم دارایی 24580 میلیاردی یعنی بیش از 4 برابر زیان انباشته قرار دارد.

حال از این حجم سایر دارایی ها بیش از 5100 میلیارد تومان مربوط به وثائق تملیکی پروژه و املاک بوده و 17200 میلیارد تومان هم مربوط به شرکت توسعه داتام می باشد در حالی که داتام نیز عمده سرمایه گذاری هایی در پروژه های ملکی دارد.

به عبارتی حجم سرمایه سنگینی در املاک و پروژه ها در دل ایران زمین نهفته است.

با توجه به چراغ سبز بانک مرکزی در خصوص افزایش سرمایه از سرمایه گذاری ها بانک ایران زمین قادر است سرمایه خود را از این طریق افزایش دهد که بانک را از ماده 141 خارج و پایه سرمایه بانک را به شدت بالا برده و سبب احیا بانک خواهد شد

حال بانک از راهکار دیگری هم رونمایی کرده و افزایش سرمایه 950 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی را به تصویب هیئت مدیره و تایید حسابرس رسانده است.

در این راهکار بانک قصد افزایش سرمایه داشته و سپس با فروش اموال و دارایی ها و کاهش زیان انباشته از ماده 141 خارج شود.

هر دو راهکار می تواند سبب تحولات جدی در بانک شود:
راه اول افزایش سرمایه از سرمایه گذاری ها و تجدید ارزیابی و بالا بردن پایه سرمایه و قدرت تسهیلات دهی و کاهش زیان انباشته

راه دوم افزایش سرمایه از اورده و سپس فروش دارایی ها به جای استفاده در افزایش سرمایه و کسب نقدینگی از یک سو و شناسایی سود و کاهش زیان انباشته از سوی دیگر


نظرات

  • مهدی34

    وزمین قابلیت افزایش سرمایه وسوددهی فوق العاده داره

    ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ - ۲۰:۰۶