به گزارش بورس٢۴، این نهاد در خصوص اصلاح برخی از موارد دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال در فرابورس ایران اطلاعیه مهمی را منتشر کرد