به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت پتروشیمی شازند در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨ از فروش محصولات خود حدود ۶١٩۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ،که حدود ۶۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به فروش بهمن ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٣ درصد رشد داشته است.