به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه ٢٠٠٨ درصدی ایران خودرو از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را تایید کرد.