به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ماشین سازی اراک در مناقصه شرکت پالایش نفت بندر عباس با موضوع احداث ۶ دستگاه مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی شرکت کرده است.