به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان به سوالات مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی پاسخ داد.