برای ماسک، ضد عفونی‌ کننده‌ و شوینده‌ ها نگرانی نداریم! حرکت به سمت کنترل این ویروس است / خبر رسانه های معاند مهم تان نباشد رئیس جمهور طی سخنانی گفت: اعتماد مردم‌ برای ما اصل است. سرمایه اصلی ماست. برای این بیماری همه باید کار کنیم. مراقبت کنیم. نیروهای مسلح قول دادند، از همه امکانات خودشان برای کنترل این ویروس استفاده کنند...

بورس۲۴ : روحانی امروز طی سخنانی گفت: در جلسه امروز به وزیر در هیات دولت تاکید کردیم، هر گونه نیازی برای حفاظت خودشان دارند آن نیاز در اولویت باشد.

اهم سخنان رییس جمهور بدین شرح است: 

گزارش وزیر محترم در اغاز جلسه کزارش امیدوار کننده ای بود/ حرکت به سمت کنترل این ویروس است/ افرادی که از بیمارستان مرخص می‌شوند افزایش پیدا کرده است

وزارت بهداشت و‌صدا و سیما مرجع اصلی ما هستند. همه مردم ‌باید به این دو‌ مرجع توجه کنند

نقشه دشمنان ما این است با هراس افکنی کشور را به تعطیلی بکشانند. همه باید کار کنیم مراقبت کنیم. نیروهای مسلح قول دادند از همه امکانات خودشان برای کنترل این ویروس استفاده می‌کنند

وزارت صمت اطمینان داده همه تولیدکننده‌ها در زمینه ماسک، ضدعفونی‌ کننده‌ها و شوینده‌ها دوشیفت کار می‌کنند. مردم نگران نباشند. البته نیروی انتظامی گزارش‌هایی داد که عده‌ای این مواد را احتکار کرده بودند که با آنها برخورد شده است

اجتماعات غیر ضرور انجام‌نگیرد. حتی برای اماکن متبرکه که برای ما مقدس هستند، همه باید توصیه بهداشتی را رعایت کنند.

در ستاد ملی تصمیم گیری‌هایی به درستی درباره اردوی راهیان نور و اعتکاف اتخاذ شده است

واقعیت‌ها به مردم گفته شود. آمار مبتلایان و‌فوت شده ها و‌افرادی که از بیمارستان مرخص شده‌اند به مردم اعلام شود. اعتماد مردم‌برای ما اصل است و‌سرمایه اصلی ماست.

مردم‌به شایعات فضای مجازی و‌ اخبار رسانه‌های معاند توجه نکنند

از این مرحله به سلامت عبور خواهیم کرد.

منبع: ایرنا