به گزارش بورس٢۴، فرابورس اطلاعیه بسیار مهمی در خصوص اصلاحات دستورالعمل اجرایی معاملات را ابلاغ کرد