برنامه ای برای مجازی کردن حدود ۴۵٠ مجمع پیش رو هست؟ نه نیست!! چرا توان نشان دادن عکس العمل سریع برای جلوگیری از شیوع این بیماری را نداریم؟ چرا مجامع را مجازی برگزار نکنیم؟

بورس۲۴ : روز گذشته مجمع عمومی عادی سالانه یک شرکت سرمایه گذاری در حالی برگزار شد که لحظه ای صدای سرفه و عطسه های سهامداران حاضر در مجمع قطع نمی شد. این در حالی است که این روزها با ویروس کرونا درگیر هستیم و چنانچه این روند در مجامع شرکت های بورسی ادامه پیدا کند می تواند مشکل آفرین بوده و باید تمهیداتی در این راستا در نظر گرفته شود.

به طوری که تا پایان سال ، ۴۰ مجمع و در ماه های نخست ۹۸ حدود ۵۰۰ شرکت مجمع برگزار خواهند کرد ، سوالی که مطرح می شود این است که چرا تاکنون زیرساخت های مناسب فراهم نشده تا در چنین مواقعی مهم ترین گردهمایی سالانه سهامداران به صورت مجازی برگزار شود؟

سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در گفت وگو با بورس۲۴ در پاسخ به این سوال که این نهاد چه تصمیماتی را در رابطه با لغو مجامع اتخاذ کرده است؟ گفت: ما در این خصوص تصمیمی اتخاذ نکرده ایم. در حقیقت این مسئله موضوع قانون تجارت است.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: ما همین مشکل را در برگزاری مجمع کانون نهادهای سرمایه گذاری نیز داریم، این چالش بسیار جدی بوده مگر این که دستوری از سایر نهادها داده شود.

در حقیقت چنانچه برگزاری مجمعی لغو شود ، سهامداران بر اساس قانون تجارت می توانند شکایت کنند و همین مسئله موضوع را کمی پیچیده کرده است. در کشور ما یا شورای امنیت ملی است و یا مجلس شورای اسلامی و یا سران سه قوه می توانند تصمیم گیری در این سطح کنند. در حقیقت در اختیار سازمان بورس نیست که این اقدامات را انجام بدهد.

این در حالی است که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به بورس۲۴ گفت که در این رابطه تصمیم گیری نشده و بررسی این موضوع در اختیار این کمیسیون نیست!