چرا...؟به چه دلیل؟ شرکت بانک خاورمیانه در تازه ترین اطلاعیه های خود از تصمیم جهت افزایش سرمایه از مبلغ ١٠،٠٠٠ میلیارد ریال به ٢٠،٠٠٠ میلیارد ریال خبر داده است. شرکت اعلام کرده که این افزایش سرمایه صد درصدی از محل سود انباشته و به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات خواهد بود...