ذوب آهن در بهمن ماه کولاک کرد؛ کولاکی که در بورس کالا شاهدش بوده و برای محصولات شرکت همچنان با رشد قیمت های فروش صف کشیده اند. حالا این وضعیت مناسب فروش شرکت در گزارش ماهانه بهمن نیز منعکس شده است.

بورس۲۴ : ذوب آهن در بهمن ماه کولاک کرد؛ کولاکی که در بورس کالا شاهدش بوده و برای محصولات شرکت همچنان با رشد قیمت های فروش صف کشیده اند. حالا این وضعیت مناسب فروش شرکت در گزارش ماهانه بهمن نیز منعکس شده است.

شرکت در 1 ماهه بهمن به فروش سنگین بیش از 1110 میلیاردی رسیده و جمع فروش 11 ماهه شرکت به بیش از 9722 میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی است متوسط فروش ماهانه 10 ماهه گذشته به ازای هر ماه 861 میلیارد تومان بوده و حالا در بهمن ماه با این فروش رکورد بسیار خوبی بر جای گذاشته است.

فروش بهمن ماه طی 11 ماهه گذشته بالاترین فروش بوده و نشان می دهد از این پس باید شاهد ثبت فروش های بالای 1000 میلیاردی در هر ماه باشیم؛ رکوردی که سبب تحولات بنیادی در صورت های مالی ذوب و جهش سود سازی در شرکت خواهد شد.

رشد 59 درصدی در فروش 11 ماهه امسال به نسبت 11 ماهه سال قبل رقم زده شده است. نتایج این فروش های چشمگیر در صورت های مالی 12 ماهه اثر خود را نشان خواهد داد.

از سوی دیگر با این نرخ های فروش سال 99 هم به نظر سال متفاوتی برای ذوب بوده و همین امر حسابی انتظارات بازار را از سهم بالا برده است.

چشم انداز بسیار خوبی که از ذوب شکل گرفته است طی 1 ماهه بازدهی سنگین 42 درصدی را برای سهامداران این سهم رقم زده است.