نماد شرکت لیزینگ ایران از بیست و نهم بهمن ماه سال جاری تا به امروز بدون اعلام دلیل مشخصی متوقف بوده است. «ولیز» که در بازار اول تابلو فرعی بورس معامله می شود طبق آخرین معاملاتی که در تاریخ مذکور داشته پنج درصد مثبت و همچنین طبق آخرین معامله ای که در خصوص نماد این شرکت انجام شده سهام لیزینگ ایران با قیمت ١٨١٧٩ ریال معامله شده است... معاون نظارت بر بازار بورس تهران در گفت و گو با بورس٢۴ در خصوص علت توقف مجدد نماد شرکت لیزینگ ایران و ابطال معاملات آن گفت: شرکت لیزینگ ایران با توجه به روند معاملاتی که داشت از جنبه های نظارتی بسته شده است تا بررسی شده و ببینیم که آیا مشکلات معاملاتی داشته است یا خیر؟ بر اساس یکی از بندهای دستورالعمل معاملات این کنترل ها باید انجام شود. بازگشایی مجدد نماد شرکت لیزینگ ایران چند روزی زمان خواهد برد و زمان بازگشایی نماد از طریق پیام های ناظر بازار اعلام خواهد شد...

بورس۲۴ : نماد شرکت لیزینگ ایران از بیست و نهم بهمن ماه سال جاری تا به امروز بدون اعلام دلیل مشخصی متوقف بوده است. «ولیز» که در بازار اول تابلو فرعی بورس معامله می شود طبق آخرین معاملاتی که در تاریخ مذکور داشته پنج درصد مثبت و همچنین طبق آخرین معامله ای که در خصوص نماد این شرکت انجام شده سهام لیزینگ ایران با قیمت 18179 ریال معامله شده است.

طبق آنچه که در صورت های مالی حسابرسی نشده این شرکت منعکس شده است درآمد حاصل از عملیات لیزینگ این شرکت در 9 ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت زمان مشابه اش 16درصد رشد داشته است. سهامدار عمده این شرکت بانک تجارت بوده که در پایان سال مالی گذشته با 40.45درصد سهم مالک اصلی شرکت بوده و 21.83درصد از سهام «ولیز» هم در اختیار پرسنل این بانک بوده است.اما هم اکنون و طبق آخرین گزارش های ارائه شده از سوی این شرکت بانک تجارت تنها 11.920درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و افزایش خریدهای لیزینگی مردم به طور کلی صنعت لیزینگ مورد استقبال قرار گرفته و پیش بینی می شود که روند صعودی را در پیش داشته باشد.

اما امروز روزبازگشایی نماد «ولیز» بود.سهم چند دقیقه ای هم قابل معامله شد و 250 هزار سهم حجم خورد و دوباره بدون دلیل مشخصی متوقف شد و معاملات انجام شده هم ابطال.

محمود گودرزی معاون نظارت بر بازار بورس تهران در گفت و گو با بورس۲۴ در خصوص علت توقف مجدد نماد شرکت لیزینگ ایران و ابطال معاملات آن گفت: شرکت لیزینگ ایران با توجه به روند معاملاتی که داشت از جنبه های نظارتی بسته شده است تا بررسی شده و ببینیم که آیا مشکلات معاملاتی داشته است یا خیر؟ بر اساس یکی از بندهای دستورالعمل معاملات این کنترل ها باید انجام شود. بازگشایی مجدد نماد شرکت لیزینگ ایران چند روزی زمان خواهد برد و زمان بازگشایی نماد از طریق پیام های ناظر بازار اعلام خواهد شد.

گفتنی است ، در بازار فرابورس هم نماد شرکت لیزینگ آریادانا موسوم به «ولانا» نیز با شرایطی مشابه «ولیز» مواجه شد و پس از چند لحظه بازگشایی بدون دلیل مشخصی متوقف شد.