به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بیمه آسیا در نظر دارد،مجتمع مسکونی ۴٠ واحدی نوساز ولنجک را از طریق مزایده به فروش برساند.