استقبال خریداران از این محصول به رشد حدود ٩ درصدی پایانی معامله منجر شد. میانگین قیمتی تیرآهن ۵۶,٢۵۴ ریال می باشد که این نرخ نسبت به عرضه قبلی نیز ۴.۶ درصد ...