نوزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه در حالی فردا با عرضه سهام شرکت پدیده شیمی قرن برگزار می‌ شود، که از ابتدای امسال تا کنون هجده عرضه اولیه در بورس و فرابورس انجام شده است. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، تعداد ١٠٠ میلیون سهم شرکت پدیده شیمی قرن معادل ١٠ درصد سهام این شرکت، فردا (چهارشنبه، ٣٠ بهمن) به‌ عنوان نوزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، با نماد معاملاتی "قرن" در بورس اوراق بهادار عرضه می‌ شود. بر این اساس در ادامه نگاهی داریم، به عرضه‌ های اولیه امسال بازار سرمایه که تا کنون در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انجام شده است...

بورس۲۴ : نوزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه در حالی فردابا عرضه سهام شرکت پدیده شیمی قرن برگزار می‌ شود، که از ابتدای امسال تا کنون هجده عرضه اولیه در بورس و فرابورس انجام شده است. 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، تعداد 100 میلیون سهم شرکت پدیده شیمی قرن معادل 10 درصد سهام این شرکت، فردا (چهارشنبه، 30 بهمن) به‌ عنوان نوزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، با نماد معاملاتی "قرن" در بورس اوراق بهادار عرضه می‌ شود.

بر این اساس در ادامه نگاهی داریم به عرضه‌ های اولیه امسال بازار سرمایه که تا کنون در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انجام شده است. 

1. تعداد دو میلیارد سهم شرکت سرمایه‌ گذاری صدر تأمین با نماد معاملاتی "تاصیکو" در روز نهم اردیبهشت با کشف قیمت 220 تومان در بورس

2. تعداد 52 میلیون سهم شرکت کشت و صنعت شریف‌ آباد با نماد معاملاتی "زشریف" در روز 31 اردیبهشت‌ با کشف قیمت 420 تومان در فرابورس

3. تعداد 40 میلیون سهم شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد معاملاتی "دکپسول" در روز 5 خرداد با کشف قیمت 570 تومان در فرابورس

4. تعداد 200 میلیون سهم شرکت پلی پروپیلن جم با نماد معاملاتی"جم پیلن" در روز 27 خرداد با کشف قیمت 2250 تومان در بورس

5. تعداد 130میلیون سهم شرکت سیمرغ با نماد معاملاتی "سیمرغ" در روز 2 تیرماه با کشف قیمت 510تومان در بورس

6. تعداد 40 میلیون سهم شرکت دارویی ره‌آورد تامین با نماد معاملاتی "درهآور" در روز 12 تیر ماه با کشف قیمت 315 تومان در بورس

7. تعداد 300 میلیون سهم شرکت پتروشیمی نوری با نماد "نوری" در روز 22 تیر با کشف قیمت 3125 تومانی در بورس

8. تعداد 75 میلیون سهم شرکت پخش هجرت با نماد معاملاتی "هجرت" در روز 18 مرداد با کشف قیمت 1850 تومانی در بورس

9. تعداد 75 میلیون سهم شرکت غلتک‌ سازان سپاهان با نماد معاملاتی "فسازان" در روز 28 مرداد با کشف قیمت 840 تومانی در بورس

10. تعداد 100 میلیون سهم شرکت جنرال مکانیک با نماد معاملاتی "رنیک" در روز 13 شهریور با کشف قیمت 790 تومانی در فرابورس

11. تعداد 10 میلیون سهم شرکت نیلی صنعت کرمان با نماد معاملاتی "غنیلی" در روز 16 شهریور با کشف قیمت 700 تومانی در فرابورس

12. تعداد یک میلیارد و 207 میلیون سهم شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با نماد معاملاتی "بجهرم" در روز سوم مهرماه با کشف قیمت 199 تومانی در فرابورس

13. تعداد 240 میلیون سهم شرکت فولاد سپید فراب کویر با نماد معاملاتی "کویر" در روز 17 مهرماه با کشف قیمت 625 تومانی در بورس

14. تعداد 60 میلیون سهم شرکت داروپخش با نماد معاملاتی "دتوزیع" در روز 21 مهرماه با کشف قیمت 2300 تومانی در فرابورس

15. تعداد 150 میلیون سهم شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین با نماد معاملاتی "وآوا" در روز یکم آبان ماه با کشف قیمت 216 تومانی در فرابورس

16. تعداد 60 میلیون سهم شرکت ذوب روی اصفهان با نماد معاملاتی "فروی" در روز هشتم بهمن با کشف قیمت 2950 تومانی در فرابورس

17. تعداد 49 میلیون و 125سهم شرکت کلر پارس با نماد معاملاتی "کلر" در روز 16 بهمن با کشف قیمت 2950 تومانی در فرابورس

18. تعداد 500 میلیون سهم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد معاملاتی "ومهان" در روز 21 بهمن ماه با کشف قیمت 5625 ریالی در فرابورس عرضه اولیه شده است.