به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،حسابرس افزایش سرمایه ۶٧ درصدی شرکت سرمایه گذاری آوا نوین از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی را تایید کرد.