میزان چقدر است؟ قیمت خانه های شهر تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بر حسب اینکه در کدام مناطق شهر مستقر هستند متفاوت از یکدیگر رشد کرد...

بورس۲۴ : قیمت خانه های شهر تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بر حسب اینکه در کدام مناطق شهر مستقر هستند متفاوت از یکدیگر رشد کرد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، در کل شهر تهران متوسط قیمت مسکن از ابتدای 98 تا پایان دی ماه 26 درصد افزایش پیدا کرد. در مناطق بافت فرسوده اما میزان رشد قیمتی بیشتر گزارش شده است. 

آمار و اطلاعات بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران بیانگر آن است که در مناطق بافت فرسوده تهران متوسط قیمتمسکن طی 10 ماهه اول امسال رشد 30 درصدی داشته است.

با این حال در مناطق شمالی شهر رشد قیمت مسکن در این فاصله خیلی کمتر از مناطق جنوب و به میزان 21 درصد بوده است.

گفتنی است، علت آن که خانه های مستقر در شمال تهران در سال جاری با رشد قیمت کمتر از خانه های جنوب شهر روبرو شدند به ماجرای تورم مسکن در سال 97 مربوط می شود. دو سال منتهی به پایان 97 قیمت واحدهای مسکونی شمال تهران بالای 150 تا 200 درصد رشد کرد، در حالی که خانه های داخل بافت فرسوده شهر حدود 100 درصد جهش قیمتی داشت.