سعید بداغی مدیر عامل و عضو هیئت‌ مدیره تأمین سرمایه امین در این باره عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌ ها و قابلیت‌ های جزیره قشم در اجرای طرح‌ های کلان و مهم اقتصادی کشور و توانمندی‌ ایجاد شده طی سه سال گذشته در مرکز راهکارهای انرژی امین با هدف ارائه خدمات یک پارچه و تخصصی به سرمایه‌ گذاران و متولیان صنعت انرژی، تفاهم‌ نامه حاضر به منظور ساختار دهی تعامل مؤثر سرمایه‌ گذاران، سازمان منطقه آزاد قشم و تأمین سرمایه امین به‌ عنوان سه ضلع کلیدی اکوسیستم سرمایه‌ گذاری در مناطق آزاد از جمله قشم، منعقد شد...

بورس۲۴ : به‌ منظور طراحی و پیاده‌ سازی شریان‌های اصلی نظام مالی در اکوسیستم اقتصادی منطقه آزاد قشم، با هدف ساختاردهی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری و کمک به تجهیز سرمایه موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ گذاری منطقه، تفاهم‌ نامه همکاری مشترک سه جانبه میان "تامین سرمایه امین"، "سازمان منطقه آزاد قشم" و "شرکت سرمایه‌ گذاری و توسعه‌ قشم" منعقد شد.

به گزارش بورس۲۴ ، با توجه به نقش حائز اهمیت توسعه مناطق آزاد در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، برخورداری از یک نگاه استراتژیک در پیاده‌سازی ساختار اقتصادی این مناطق، یک ضرورت است. منطقه آزاد قشم با ایجاد نقطه اتصال استراتژیک بین اقتصاد داخلی کشور با سایر کشورها، در برون‌رفت از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز و تسهیل تعاملات تجاری در سطح بین‌الملل، نقش بسزایی دارد. بی‌شک شبکه‌سازی مؤثر میان سرمایه‌گذاران داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی و نیروهای کار بالقوه بومی، حول طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی در کنار توسعه تجارت خارجی، نه تنها رشد اقتصاد منطقه، بلکه کمک به رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

وجود قوانین و مقررات حمایتی در زمینه مشوق‌های مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وجود زیرساخت‌های عمرانی و تأمین یوتیلیتی‌های موردنیاز صنایع در کنار مزایای ناشی از موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد قشم، اکوسیستم اقتصادی جذابی را ایجاد می‌کند که کارایی و بهره‌وری آن در گرو طراحی و پیاده‌سازی یک نظام مالی پویا است. تحقق اهداف اقتصادی در منطقه آزاد قشم و نیز سایر مناطق آزاد، نیازمند برخورداری از یک چرخه اقتصادی کامل است که علاوه بر توسعه شبکه بانکی، توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه در زمینه تجهیز و تخصیص منابع مالی را، می‌طلبد.

تأمین سرمایه امین بر پایه رویکرد مشتری‌محوری، پس از نیازسنجی و شناسایی فرصت‌های همکاری موجود در منطقه آزاد قشم، با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه، مسیر توسعه مشترک پایداری را با منطقه آزاد قشم ترسیم کرد. به موجب این تفاهم‌نامه، تأمین سرمایه امین با ارائه خدمات مشاوره مالی در حوزه تأمین منابع و نیز سرمایه‌گذاری، با فعالان صنایع مستقر و درحال استقرار در منطقه آزاد قشم همکاری می‌کند. شریان‌سازی از طریق نهادسازی، طراحی ابزار و نیز طراحی ساختارهای تخصصی در حوزه جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با هدف تسهیل گردش منابع مالی در اکوسیستم اقتصادی جزیره قشم، از اهداف اصلی تأمین سرمایه امین محسوب می‌شود. با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی بسیار مهم جزیره قشم و قرارگرفتن آن در یکی از آبراه‌های اصلی منطقه، که قریب به 20 درصد از تجارت نفت و مشتقات نفتی از آن عبور می‌کنند، این منطقه بستر بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صنایع زیربخش حوزه انرژی به شمار می‌رود. ازاین‌رو مرکز راهکارهای انرژی امین، که در واقع تنها نهاد مالی تخصصی در صنعت انرژی ایران محسوب می‌شود؛ به‌عنوان بازوی اصلی امین، نقش کلیدی در ارائه خدمات تخصصی مبتنی بر بکارگیری داده‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های خرد و کلان صنعت انرژی به‌واسطه برخورداری از پلتفرم‌های هوشمند، به سرمایه‌گذاران طرح‌های حوزه انرژی منطقه آزاد قشم ایفا می‌کند. سابقه طولانی در تامین مالی از بازار سرمایه، بهره‌مندی از نخبگان داخلی و مشاوران بین‌المللی حوزه مالی و انرژی، همکاری نزدیک با اصلی‌ترین بازیگران حوزه‌های مختلف صنعت انرژی کشور، از جمله هلدینگ‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت، مهمترین عامل انتخاب امین به‌عنوان همکار استراتژیک سازمان منطقه آزاد قشم در مسیر توسعه پیش رو بود. امید است تامین سرمایه امین با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم، با توکل به خدا و اتکا به توان و تخصص طرفین، بتواند با سرعت بیشتری انتظارات و نیازمندی‌ها را در مسیر توسعه جزیره و اهداف استراتژیک سازمان منطقه آزاد قشم، محقق کند.

سعید بداغی مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره تأمین سرمایه امین عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جزیره قشم در اجرای طرح‌های کلان و مهم اقتصادی کشور و توانمندی‌ ایجادشده طی سه سال گذشته در مرکز راهکارهای انرژی امین با هدف ارائه خدمات یکپارچه و تخصصی به سرمایه‌ گذاران و متولیان صنعت انرژی، تفاهم‌نامه حاضر به منظور ساختاردهی تعامل مؤثر سرمایه‌ گذاران، سازمان منطقه آزاد قشم و تأمین سرمایه امین به‌ عنوان سه ضلع کلیدی اکوسیستم سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از جمله قشم، منعقد شد.