سهم به دولت بازگشت، تا دوباره عرضه شود... سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در سخنانی به اقدامات مجموعه قوه قضاییه در ارتباط با گروه صنعتی ایران ترانسفو اشاره کرد و گفت: در پی واگذاری این گروه صنعتی شاهد بروز مشکلاتی در این مجموعه صنعتی بودیم، که با ورود قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با خریدار این مجموعه از خصوصی سازی مشخص شد، که اولا...

بورس۲۴ : اسماعیلی در نشست خبری امروزدر سخنانی به اقدامات مجموعه قوه قضاییه در ارتباط با گروه صنعتی ایران ترانسفو اشاره کرد و گفت: در پی واگذاری این گروه صنعتی شاهد بروز مشکلاتی در این مجموعه صنعتی بودیم، که با ورود قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با خریدار این مجموعه از خصوصی سازی، مشخص شد اولا اهلیت لازم را نداشته است و ثانیا کلیه وجوه پرداختی را از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود، تامین کرده است و نه تنها اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده بلکه میلیارد‌ها تومان به صورت غیر قانونی از حساب این شرکت خارج کرده بود.

بازگشت هزار میلیارد تومان به بیت‌ المال در پرونده شرکت ایران ترانسفو 

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فرد خریدار تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفت و بازداشت شد. مدیران جدید سازمان خصوصی سازی نیز ورود پیدا کردند که ورود آن‌ ها و همراهی با دستگاه قضایی و استفاده از اختیارات قانونی، قرارداد واگذاری فسخ و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار گردد و تنها در همین یک اقدام حدود هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.