حامد کریمی به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت پاکسان منصوب شد.

بورس۲۴ : حامد کریمی به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت پاکسان منصوب شد.

با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت پاکسان، مهندس بابک مصطفایی، حامد کریمی به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت پاکسان منصوب شد.

حامد کریمی دانشجوی دوره DBA (دکتری مدیریت کسب و کار) است و پیش از این ریاست روابط عمومی شرکت پاکسان را بر عهده داشته و با حفظ سمت، مسئول فرهنگی-هنری پایگاه بسیج شهدای پاکسان را نیز به عهده دارد.

منبع: پاکسان نیوز